Για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και εφήβων με αναπηρία στα Λεχαινά

Για την διασφάλιση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα παιδιά και  τους ενήλικες με αναπηρία Στην Ελλάδα – Υποστηρίξτε τις αλλαγές στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑμεΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ.Κ.Π.∆.Ε.

Αυτή η αναφορά χρήζει άμεσης προσοχής. Αφορά άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και στερούνται βασικά δικαιώματα.

Σχετικά με το Κ.Κ.Π.Π.∆.Ε. και τους συντάκτες της αναφοράς:

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Κ.Κ.Π.Π.∆.Ε.(πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.) είναι σύμφωνα με το καταστατικό του εξειδικευμένο ίδρυμα για παιδιά και νεόυς με σοβαρές αναπηρίες οι οικογένειές τους αδυνατούν να τους φροντίζουν.

Σχετικά με εμάς

Είμαστε μια ομάδα απο εθελοντές που πέρασαν μεγάλα διαστήματα προσφέροντας εθελοντική εργασία στο ίδρυμα αυτό. Τα τελευταία πέντε χρόνια ενημερώνουμε με κάθε ευκαιρία για τις συνθήκες εκεί. Η πρόθεση μας δεν είναι να κατηγορήσουμε το προσωπικό του ιδρύματος. Γνωρίζουμε τις δυσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα. Οποιοσδήποτε μεσα από το Κ.Π.Π.Δ.Δ.Ε.- Παράρτημα Λεχαινών, από οποιοδήποτε πόστο, προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση έστω και λίγο, δεν πρέπει να στοχοποιείται.

Το ίδρυμα αυτό έχει αποδεδειγμένα έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου νοσηλευτικού προσωπικού.

• Υπάρχει μία (1) νοσηλεύτρια ανά είκοσι (20) και πλέον νοσηλευμένους.

• ∆εν υπάρχει μόνιμος ιατρός.

• Οι φυσιοθεραπευτές, ο ψυχολόγος και ο εργοθεραπευτής απασχολούνται παράλληλα και σε άλλες δομές και συνήθως υπολειτουργούν.

Μέχρι το 2011 στο Κ.Κ.Π.Π.∆.Ε. Παράρτημα Λεχαινών λειτούργησε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εθελοντικής Εργασίας (EVS) με στόχο την υποστήριξη των νοσηλευομένων. Εμείς , ως εθελοντές, είχαμε την τιμή να εργαστούμε στο ίδρυμα αυτό υποστηρίζοντας τα παιδιά και τους ενήλικες νεαρής ηλικίας με όποιο τρόπο μπορέσαμε. Οι συνθήκες, το περιβάλλον και το επίπεδο φροντίδας που είδαμε και βιώσαμε όλοι μας είναι απαράδεκτα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τους αξιοθαύμαστους αυτούς τροφίμους.

Θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

• Τα κλουβιά/κελιά στα οποία μερικοί από τους νοσηλευμένους μένουν επί 24ώρου βάσεως,

• Οι ιμάντες και ζώνες που χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν αυτούς τους τροφίμους στα κρεβάτια τους όλο το 24ωρο,

• Οι μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών και άλλων φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς επαρκώς τεκμηριωμένες ιατρικές γνωματεύσεις,

• Η σοβαρή έλλειψη στοχευμένης ή άλλης ευαισθητοποίησης των νοσηλευομένων.

Ανησυχούμε για το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο ποιότητας ζωής αυτών των νέων ανθρώπων και παιδιών. Θέλουμε να τονίσουμε οτι πρόθεσή μας δεν είναι να επιρρίψουμε ευθύνες στο προσωπικό. Ούτε σκοπός μας είναι να εκφράσουμε απλά τη δυσαρέσκεια μας. Πρόκειται για μια έκκληση για αλλαγή.

Οι συνθήκες που επικρατούν στο ίδρυμα αυτό είναι γνωστές στους αρμοδίους, Τα τελευταία 5 χρόνια δημοσιοποιούμε το ζήτημα σε κάθε ευκαιρία. Το 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε πόρισμα για τις συνθήκες στο Κ.Κ.Π.Π.∆.Ε. – Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών. Στο πόρισμα αυτό αναφέρθηκαν λεπτομερειακά οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράτονται και τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Το πόρισμα του Συνηγόρου υποστήριξαν το  Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (2011) , το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και η Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (2012).

Παρά τις δημόσιες εξαγγελίες και δεσμεύσεις από το Υπουργείο για μετακίνηση ιατρικού προσωπικού και για άμεση βελτίωση των συνθηκών ελάχιστες αλλαγές έχουν γίνει .

Στόχοι

1.Βραχυπρόθεσμοι

– Άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, όπως γιατρός, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και ικανός αριθμός καταρτισμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

– Συστημάτική μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού στην φροντίδα ΑμεΑ , τις ιδιαιτερότητες των ασθενών και την ψυχοπαθολογία τους.

– Να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται πρακτικές περιορισμού των νοσηλευομένων με ιμάντες ,ζώνες ,κλουβιά ή κλειδαριές, καθώς και οι πρακτικές καταστολής τους με την χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Στα πλαίσια της προηγούμενης ενέργειας χρειάζεται μέριμνα ώστε το προσωπικό να εκπαιδευτεί σε εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης δυνητικά επικίνδυνων συμπεριφορών με γνώμονα τον σεβασμό του ασθενούς.

– Επανεκκίνιση και αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εθελοντικής Εργασίας που τερματίστηκε το 2011.

2. Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

Το κτήριο του ιδρύματος δεν είναι κατάλληλο για την διαμονή ατόμων με αναπηρία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμε

– Μεταστέγαση των νοσηλευομένων σε άλλη δομή ή σε νέο κτήριο της ιδίας δομής που να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον και την απαραίτητη για την κατάσταση τους ιατρική και θεραπευτική φροντίδα.

– Εάν οι παραπάνω στόχοι δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στους επόμενους μήνες το Κέντρο πρέπει να κλείσει και οι νοσηλευόμενοι να μεταφερθούν σε άλλο ίδρυμα που θα μπορεί να τους παρέχει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και θεραπεία.

3. Μακροπρόθεσμοι στόχοι

– Χρειάζεται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και η περαιτέρω εναρμόνιση του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου ,όπου αυτό χρειάζεται , με τις Κοινοτικές Οδηγίες και την Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει και να προωθεί τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με την Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το συνοδευτικό της Πρωτόκολλο. Είναι απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξη επιβλέπουσας αρχής που θα διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας.

– Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την στέγαση των Ατόμων με Αναπηρία

• Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποϊδρυματοίηση και επιστροφή των ΑμεΑ στα σπίτια τους ή τις οικογένειές τους. Αυτό προϋποθέτει και παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται 24ωρη φροντίδα και δεν υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε σπίτι χρειάζονται δομές βραχείας και μακράς φιλοξενίας.

• Πρέπει να υπάρχει λοιπόν επάρκεια κοινωνικών υπηρεσιών και δομών που θα προωθήσουν την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές κοινότητες και θα υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην περίπτωση που θα θελήσουν να μείνουν σε δικό τους χώρο , (πχ Κέντρα Ημέρας , Ξενώνες Ημιαυτόνομης ∆ιαβίωσης, Συμβουλευτικά Κέντρα). Οι μονάδες αυτές πρέπει να είναι μικρές και να παρέχουν σταθερότητα και φιλικό περιβάλλον.

• Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να έχουν πολυδιάστατη και ολιστική προσέγγιση, με μια λέξη ανθρωποκεντρική.. Για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους δεν πρέπει να αποκλείονται και εναλλακτικά μοντέλα θεραπείας.

• Απαιτείται υποστήριξη στις ΜΚΟ που δουλεύουν με τα άτομα με αναπηρία και που προωθούν τα δικαιώματα και την ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην Ελληνική κοινωνία

Συμπερασματικά

Θέλουμε να πιέσουμε αυτούς που έχουν την εξουσία και που έχουν εκλεχτεί για να μας αντιπροσωπεύουν να αλλάξουν αυτό το ίδρυμα, να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους και να εφαρμόσουν έμπρακτα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Θυμίζουμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ την έχουν υπογράψει και επικυρώσει.

Σκοπός μας δεν είναι να δακτυλοδείξουμε το προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.∆.Ε – Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών. Κατανοούμε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε αυτά τα σπουδαία παιδιά και ενήλικες του ιδρύματος αυτού. Παρόλο που είμαστε μόνο εθελοντές, οι περισσότεροι από εμάς είναι επαγγελματίες στον κλάδο της Υγείας με μετεκπαίδευση στην φροντίδα ατόμων με αναπηρία. Και πιστεύουμε ότι εμείς και η κοινωνία συνολικά έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν δική τους φωνή.

Παρακαλούμε υπογράψτε την αναφορά και διαμοιράστε την !

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://kepepchildren.blogspot.com

https://www.hrw.org/news/2014/11/18/dispatches-greece-no-excuse-caging-children

https://drive.google.com/file/d/0B-hjafmp9eiyUzZCZG5xamZQQUk/view

http://www.publico.pt/mundo/noticia/criancas-com-deficiencias-em-jaulas-em-instituicao-na-grecia-1677223

This entry was posted in Είδαμε κι ακούσαμε and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s